ChallengING IT

ing staż praktyka

ChallengING IT

ChallengING IT

To roczny program rozwoju, intensywnej nauki i pracy pełnej wyzwań przy realizacji samodzielnych zadań w ramach wybranej przez siebie ścieżki w obszarze analiz.

Nowości w Programie

Podążając za trendami i potrzebami rynku wprowadziliśmy zmiany i usprawnienia do kolejnej edycji Programu ChallengING IT (2015r.).

Główną zmianą w Programie w porównaniu do lat ubiegłych jest jego ukierunkowanie w stronę analiz i wprowadzenie dwóch ścieżek: analizy informatycznej i analizy predyktywnej (data science).

ChallengING IT

ŚCIEŻKA  ANALIZY INFORMATYCZNEJ

(praca w Katowicach)

kierowana do osób pasjonujących się zagadnieniami IT, obszarem analizy systemowej i biznesowej IT, posiadających umiejętnośćłączenia informacji z różnych źródeł, proponowania adekwatnych rozwiązańi usprawnień

ŚCIEŻKA  ANALIZY PREDYKTYWNEJ / DATA SCIENCE

(praca w Katowicach lub Warszawie)

skierowana do osób pasjonujących sięobszarem analizy dużych zbiorów danych, potrafiących przekształcićpozyskane z baz danych informacje w skuteczne działanie i na ich podstawie wnioskowaćo trendach na przyszłość

Podczas Twojej współpracy z nami:

  • otrzymujesz roczną umowę o pracę z możliwością zatrudnienia po ukończeniu Programu,
  • oferujemy Ci atrakcyjne wynagrodzenie i pakiet świadczeń dodatkowych,
  • realizujesz samodzielne, ambitne zadania w obszarze analiz informatycznych lub data science,
  • pracujesz w gronie ekspertów,
  • rozwijasz umiejętności specjalistyczne i miękkie,
  • wspiera Cię opiekun – menedżer z obszaru IT oraz doradca HR,
  • otrzymujesz szczegółową i regularną informację zwrotną na temat mocnych stron i obszarów wymagających dalszego rozwoju,
  • masz możliwość spotkań i prezentacji własnych pomysłów oraz osiągnięć najwyższej kadrze zarządzającej,
  • masz możliwość zdobycia doświadczenia w jednej z największych „firm informatycznych” w Polsce.

Więcej o Pionie IT i departamentach możesz znaleźć tutaj.

ing