Idealne miejsce pracy dla informatyka?

idealny pracodawca

Idealne miejsce pracy

W tej części prezentujemy kryteria, jakimi kierowaliby się nasi ankietowani w poszukiwaniu idealnego miejsca pracy lub idealnego pracodawcy.

[wp-review]

Ankieta internetowa wśród informatyków i programistów (maj 2014)

Czy istnieje idealny pracodawca?

Zdaniem naszych ankietowanych tak – pod warunkiem, że posiada on unikalne i wyjątkowe know-how, które wzbogaci naszą wiedzę (aż 91% wskazań). Dodatkowo, zapewnia sowite wynagrodzenie (też wysoko – 88% wskazań), a także dobrą i przyjazną atmosferę w pracy (76%). Liczy się również stabilność zatrudnienia (61%), oraz  nowoczesne narzędzia pracy (52%). Dla 36% bardzo istotna jest równowaga pomiędzy pracą, a życiem prywatnym. Pozostałe,  wymienione cechy idealnego pracodawcy takie jak społeczne zaangażowanie firmy oraz benefity otrzymały dużo mniejszą liczbę wskazań.